Sökning: "Anna Hau"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Hau.

 1. 1. Materialplanering och materialhantering inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Andersson; Anna Hau; Angelica Lundh Deguelle; [2019]
  Nyckelord :Materialflöde; Lean construction; Just in time; Materialmanagement; Materialspill; Material-flow; Material waste;

  Sammanfattning : Byggbranschen kämpar med att kontinuerligt pressa byggtider och kostnader för ett allt snabbare och effektivare byggprojekt för kunds räkning. Materialkostnaden utgör mellan 50– 70 procent av det totala projektet. LÄS MER

 2. 2. Den lojala resenären : en studie om varumärkeslojalitet inom resebranschen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Åkesson; Angela Hau; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt charterresenärers köpbeslutsprocess vid val av researrangör om de reser som: Kompisgäng, Yngre Par, Barnfamilj, eller Äldre Par. I förlängningen syftar detta till uppsatsens egentliga mål, nämligen att undersöka om dessa fyra olika typer av grupper är varumärkeslojala eller inte med avseende på researrangör samt vad detta beror på. LÄS MER