Sökning: "Anna Hedensiö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Hedensiö.

  1. 1. Innovative performance and bankruptcy risk in Swedish private firms

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

    Författare :Anna Hedensiö; Michaela Jungner; [2021]
    Nyckelord :Bankruptcy prediction; Innovation; R D spending; Patents; Innovative efficiency;

    Sammanfattning : This study examines how innovative performance impacts the probability of bankruptcy. We use three different measures of innovative performance with the aim of capturing the intensity of innovative input, the quantity of innovative output as well as the innovative efficiency. LÄS MER