Sökning: "Anna Helena Karlsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anna Helena Karlsson.

 1. 1. Kartläggning av beslutsprocessen vid integrering av automation mot industriell produktion

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Helena Söderlund; Denise Thunström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningAutomation har blivit ett allt större verktyg som företag utnyttjar när de vill förbättra sin produktivitet, kvalité, effektivitet och även för att minska arbetsbelastningen för sin personal. Idag arbetar större företag systematiskt med automation. LÄS MER

 2. 2. Äntligen matte - inte matte nu igen : Vilka faktorer ger elever motivation och lust att lära matematik?

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Anna-Karin Wisme; Helena Karlsson; [2008]
  Nyckelord :matematik; motivation; lust att lära;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka vilka faktorer i undervisningen och den sociala skolmiljönsom ger elever motivation och lust att lära matematik. Arbetet beskriver motivation och lust tillmatematikämnet ur ett lärar- och ett elevperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Ny uppdelning på eget kapital i noterade koncernföretag efter ändring iaktiebolagslagen - En vinst för aktieägarna?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Jönsson; Anna Karlsson; Anna Eriksson; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den 1 januari 2006 trädde den nya aktiebolagslagen i kraft.En ändring som skett är att koncernspärren försvunnit, vilket i sin tur har lett till attuppdelning på bundet och fritt eget kapital i koncernredovisningen har tagits bort iårsredovisningslagen. Ny uppdelning på eget kapital har därför framarbetats. LÄS MER

 4. 4. Nyhetsanvändning på Karlstads Universitet : -En studie av vilka nyhetsmedier som är mest använda och har högst förtroende bland studenterna på Karlstads Universitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Anna Karlsson; Helena Svensson; [2006]
  Nyckelord :Nyhetsanvändning; nyhetsmedier; förtroende; medierna i det demokratiska samhället; mediers dramaturgi; medieetik; Internet; etermedier;

  Sammanfattning : This essay deals with the subject of the use of news medium amongst the students inKarlstads University. The presentation of the problem is about illustrating the or thosemedium that is the most used amongst the students, and also which one, ore which onesof the news medium the students puts largest trust in. LÄS MER