Sökning: "Anna Helenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Helenius.

  1. 1. GDPR och känsliga personuppgifter : En fallstudie om fackförbunds arbete med Dataskyddsförordningen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Anna Helenius; [2018]
    Nyckelord :GDPR; data protection; general data protection regulation; personal data processing; sensitive personal data; trade union; information security; GDPR; dataskydd; dataskyddsförordningen; personuppgiftsbehandling; känsliga personuppgifter; fackförbund; informationssäkerhet;

    Sammanfattning : Den 25e maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. I och med detta kommer alla medlemsstater i den europeiska unionen få en gemensam lag som skärper tidigare regler och ställer högre krav på organisationers personuppgiftsbehandling. LÄS MER