Sökning: "Anna Hellborg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anna Hellborg.

 1. 1. Att leva sitt liv, inte sin död : Patienters upplevelse av hospice

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Kajsa Hellborg; Anna Klimek Rosenberg; [2017]
  Nyckelord :Patienters upplevelse; Cancer; Palliativt skede; Hospice; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancersjukdomar är vanligt förekommande och var tredje person kommer under en livstid att drabbas. Vård i livets slutskede kan bedrivas på olika platser, bland annat på hospice. Den största patientgruppen som vårdas inom den specialiserade palliativa vården är patienter med en cancerdiagnos. LÄS MER

 2. 2. Employer branding-arbete inom den offentliga sektorn, Exemplet: Helsingborgs stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Evita Svenle; Anna-Maria Hellborg; [2014]
  Nyckelord :Employer branding; offentlig sektor; nyanställda; organisation; attraktiv arbetsgivare; Helsingborgs stad; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur nyanställda upplever att en offentlig organisation arbetar för att attrahera och behålla sina medarbetare, utifrån ett employer branding-perspektiv. Även en jämförelse genomfördes för att ta reda på om organisationens profil stämmer överens med vad nyanställda i denna organisation anser om sin arbetsgivare. LÄS MER

 3. 3. A theoretical and empirical supported discussion about the challenges regarding Women's Professional Soccer in the USA

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Maria Hellborg; [2012]
  Nyckelord :product; marketing; target market; soccer; gender;

  Sammanfattning : This dissertation is a theoretical and empirical supported discussion about Women’s professional soccer (WPS) in the USA. The aim is to discuss the challenges to establish a professional soccer league for women. Questions of importance are what is the product, how is the product marketed, and who is the intended consumer. LÄS MER

 4. 4. Öppet lesbiska kvinnors upplevelser av lagidrott

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Maria Hellborg; [2011]
  Nyckelord :homosexualitet; idrott; lesbisk existens; stigma; tvingande heterosexualitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom intervjuer med lesbiska kvinnor belysa deras förhållningssätt till att vara öppen med sin sexuella läggning inom idrotten. Ansatsen är att undersöka vad som påverkar lesbiska kvinnor att vara öppna och om idrotten är en särskilt accepterande miljö för lesbiska. LÄS MER

 5. 5. Öppet lesbiska kvinnors upplevelser av lagidrott

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Maria Hellborg; [2011]
  Nyckelord :homosexualitet; idrott; lesbisk existens; stigma; tvingande heterosexualitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom intervjuer med lesbiska kvinnor belysa deras förhållningssätt till att vara öppen med sin sexuella läggning inom idrotten. Ansatsen är att undersöka vad som påverkar lesbiska kvinnor att vara öppna och om idrotten är en särskilt accepterande miljö för lesbiska. LÄS MER