Sökning: "Anna Hellqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Anna Hellqvist.

 1. 1. Förlängande rörelser. En livsvärldsstudie om kroppslig vakenhet hos en grupp elevassistenter på en anpassad gymnasieskolas individuella program

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Hellqvist; [2023-11-08]
  Nyckelord :livsvärldsfenomenologi; levd kropp; horisont; relation; anpassad gymnasieskola; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syfte: Studien följer en specifik grupp elevassistenter och elever på en anpassad gymnasie skola, individuellt program. Syftet är att undersöka hur elevassistenternas samspelande arbete gestaltar sig i relation till de egna eleverna, vilket i sin tur ses som en del av elevernas förutsättningar för lärande. LÄS MER

 2. 2. What's Next in Sustainable Acoustic Materials?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovation

  Författare :Klas Hellqvist; Anna Andersson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Acoustics; Materials; Sound Absorption; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As industries have begun to rethink the way they design, make and dispose of products for the purpose of sustainable development, manufacturers of acoustic products have been slow off the mark. The majority of acoustic products are still made of primarily virgin material made from petrochemical resources, which have a significant impact on the environment. LÄS MER

 3. 3. Kroppar i rörelse. En livsvärldsstudie om samspel och kommunikation i en grupp på gymnasiesärskolans individuella program

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Hellqvist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Samspel, kommunikation, livsvärldsfenomenologi, levd kropp, horisontbegreppet, gymnasiesärskola, flerfunktionshinderAbstractSyfte: Innevarande studie har närmat sig en specifik grupp personal och elever på en gymnasiesärskolas individuella program. Forskningsintresset utgörs av frågor om samspel och kommunikation med fokus på personalgruppens agerande. LÄS MER

 4. 4. Hot mot socialtjänsen : - en kvalitativ studie med fokus på förebyggande och uppföljande arbete kring hot kopplat till arbetsplatsen

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Anna Boltenstål; Emelie Hellqvist Fjällman; [2016]
  Nyckelord :threat; social services; social workers; prevention; follow up work; experience; hot; socialtjänsten; socialsekreterare; förebyggande; uppföljning; upplevelse;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how social services handles and experiences threats in the workplace with focus on prevention and how follow up work is conducted. Data collection involved six qualitative interviews with four social workers and two unit managers. LÄS MER

 5. 5. “Alla följer och alla ‘likear’” : En kvalitativ studie om hur Instagramanvändning hos företag påverkar dess anställda

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Anna Linde; Josefin Hellqvist; [2016]
  Nyckelord :sociala medier; Instagram; företagskultur; intervjuer; researrangör; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : This study aims to examine how a businesses' use of the social media platform Instagram can affect the way their employees perceive their own ability to contribute within the business and interact with colleagues, which may affect the companies organizational culture. This study has been conducted through empirical research collected from interviews held with employees of a travel agency which actively uses Instagram. LÄS MER