Sökning: "Anna Hemlin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anna Hemlin.

 1. 1. ”Hurra för hen!” Gymnasieelevers varierande inställningar till pronomenet hen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Reinhold; [2015-02-25]
  Nyckelord :hen; könsneutrala pronomen; språkattityder; normkritik;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, 15 hpSvenska språket, LSV 410Ht 2014Handledare: Barbro Wallgren Hemlin.... LÄS MER

 2. 2. Riskfaktorer för postoperativa infektioner i operationssalen- En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna-Karin Wallin; Karolina Hemlin; [2013]
  Nyckelord :Postoperativa infektioner; riskfaktorer; operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Runt om i världen utförs miljontals kirurgiska ingrepp varje år, sedan 1840-talet har utveckling skett för att reducera antalet vårdrelaterade infektioner. Postoperativa sårinfektioner är den vanligaste typen av vårdrelaterad infektion och utgör ett stort lidande hos patienten. LÄS MER

 3. 3. Hur skattar överviktiga barn och tonåringar sin aktivitetsnivå? : En jämförelse mellan aktivitetsdagbok och accelerometer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karolina Hemlin; Anna Henriksson; [2010]
  Nyckelord :Overweight; obesity; children and adolescents; physical activity level PAL ; accelerometer; activity diary.; Övervikt; fetma; barn; tonåringar; fysisk aktivitetsnivå PAL ; accelerometer; aktivitetsdagbok;

  Sammanfattning : Objective:This study aimed to investigate the correlation between physical activity level (PAL), measured with activity diary and accelerometer, among overweight and obese children and adolescents. The aim was also to study differences in PAL between girls and boys. LÄS MER

 4. 4. Moral distress och dess konsekvenser för sjuksköterskans yrkesutövning : Littersturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Anna-Maria Porling; Anna Hemlin; [2008]
  Nyckelord :Moral distress; Ethical Dilemmas; Nurses; Moral distress; Etiska Dilemman; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : The aim of the present literature study was to describe the significant factors contributing to the development of moral distress and the consequences of moral distress can lead to in the nurse profession. A literature search was performed in the databases Medline through PubMed and Academic Search Elite on the basis of in advanced defined criterions. LÄS MER