Sökning: "Anna Hemström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Hemström.

 1. 1. "I would kill for a good night's sleep" : Patienters upplevelse av sömnstörning vid samtidig sjukdom.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Karlsson; Julia Hemström; [2012]
  Nyckelord :Sleep disturbance; experience; disease; nursing; Sömnstörning; upplevelse; sjukdom; omvårdnad;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund:De senaste åren har förekomsten av sömnstörning ökat. I Sverige anses det numera vara ett av våra stora folkhälsoproblem. Sömnstörning har visat sig vara mer förekommande hos individer med samtidig sjukdom än hos den allmänna populationen. LÄS MER

 2. 2. Läslust och läsförståelse - en longitudinell studie under 3 år

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Marianne Hemström; Anna Jonasson; [2011]
  Nyckelord :läsförståelse; läsförståelsestrategier; läslust; läsprojekt; longitudinell; högstadium; skolbibliotekare;

  Sammanfattning : ABSTRAKTHemström Marianne & Jonasson Anna (2011). Läslust och läsförståelse – en longitudinell studie över 3 år (Motivation of reading and reading conprehemsion - a longitudinal study during 3 years). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogexamen, Lärarutbildningen, Malmö högskola. LÄS MER

 3. 3. Läslust och Läsförståelse - ett läsprojekt i skolår 6 och 7

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Marianne Hemström; Anna Jonasson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta utvecklingsarbete är att ta reda på huruvida vi kan öka läslusten och läsförståelsen hos eleverna i år 6 och två år 7 med hjälp av den schemalagda läsningen, 100 minuter i veckan, som sker i lärarledda, genomtänkta grupperingar i vårt läsprojekt. Vi frågade oss om planerad, strukturerad och intensiv läsning ger ökad läslust och läsförståelse i år 6 och två år 7. LÄS MER