Sökning: "Anna Hernsell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Hernsell.

  1. 1. Gråare och tystare men med mycket kunskap - En studie om förskollärares uppfattningar och strategier om blyga barn

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Ingela Elversson; Anna Hernsell; [2018]
    Nyckelord :blyga barn; blyghet; förskola; förskollärare; kvalitativ metod; pedagogik;

    Sammanfattning : Förskolan är en arena där många barn, med olika behov, spenderar en stor del av sin tid. Blyga barn finns i varje barngrupp, vår uppfattning är att de blyga barnen ofta faller mellan stolarna då de är tysta och ”duktiga”. LÄS MER