Sökning: "Anna Hjerm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Hjerm.

  1. 1. Låt mig leva så länge jag lever! : En observationsstudie om hur samvaron fungerar på äldreboenden i Sverige

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Anna Hjerm; Ingela Sjöstedt; [2012]
    Nyckelord :eldery; nursing home; social interaction; people´s communication; äldre; äldreboende; social samvaro; bemötande; kommunikation;

    Sammanfattning : The aim of this observational study was to see how social interaction works in nursing homesdayroom. The focus was to study the staff and the residents during lunch, afternoon coffee,and during the eventual common activity. The observation persons were passive and they didnot communicate with either staff nor with the residents. LÄS MER