Sökning: "Anna Holmström"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Anna Holmström.

 1. 1. Hållbar kommunikation? : En studie om strategisk kommunikation i en nätverksorganisation

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Holmström; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; strategisk kommunikation; meningsskapande; värdeskapande; samskapande; co-creation; nätverksorganisation;

  Sammanfattning : The study deals with the importance of strategic communication and the purpose of this thesis is to examine the challenges for strategic communication in a network organization. A network organization is an organizational form that arises increasingly as a result of today's rapid change and leads to a greater need to collaborate and exchange knowledge among stakeholders. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet i förskolan : En studie om förskollärares förhållningssätt till fysisk aktivitet i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Janjons; Tommi Holmström; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; roles of the preschool teacher; Fysisk aktivitet; förskola; förskollärarens roll;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få större förståelse för förskollärares uppfattning om begreppet fysisk aktivitet och vad de gör för att skapa förutsättningar för att stimulera fysisk aktivitet hos förskolebarn. Observation och enkäter har använts som metod i studien kallad fältundersökning. LÄS MER

 3. 3. Försvarligt självförsvar? - Begränsningar i brottsoffrets rätt till nödvärn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Holmström; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; nödvärn; nödvärnsexcess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The right of self-defence is a justification found in chapter 24 § 1 of the Swedish Penal Code which grants a person the right to use defensive force in certain circumstances. The conditions are stated partly by the right of self-defence and partly through the rule of excessive self-defence found in chapter 24 § 6 of the Swedish Penal Code. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighetsanpassning efter ändringar av offentliga utrymmen i Uppsala

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Tony Pham; Lina Holmström; [2017]
  Nyckelord :Tillgänglighet; offentliga utrymmen; Uppsala kommun;

  Sammanfattning : Every individual shall have the same access and opportunity to participate in the society. There  shall  not  be  any  barrier  which  prevents  participation  of  a  certain  target  group  in  the society due to a lack of accessibility. LÄS MER

 5. 5. Country-of-origin in brand communication: A multinational company perspective

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Gunnarsson; Katrina Holmström; [2017]
  Nyckelord :Brand communication; National branding; Country-of-origin COO ;

  Sammanfattning : National branding and Country-of-origin strategy (COO) has not only shown to be convenient for research, but also of considerable importance and interest for companies to enhance competitive advantage. With constantly increasing product range on the markets and continually new technology in the society, the buying behaviour and customer preferences have changed. LÄS MER