Sökning: "Anna Huttula"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Huttula.

  1. 1. Yes SIIR : att bygga en trendanalysmodell för detaljhandeln

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

    Författare :Anna Göhlin; Anna Huttula; Rebecka Andersson; [2012]
    Nyckelord :behov; retail; retailing; perceived value; needs; buyer decision process; detaljhandel; upplevt värde; köpprocessen;

    Sammanfattning : Detaljhandeln och dess konsumenter har sedan andra världskriget genomgått en stor förändring. Hos kunden skildras denna förändring i ett mer oberäkneligt konsumtionsmönster, samtidigt som detaljhandeln då tvingas utvecklas för att möjliggöra uppfyllandet av kundens nya behov. LÄS MER