Sökning: "Anna Isaksson"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Anna Isaksson.

 1. 1. Utomhuspedagogik i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Julia Karlsson; Anna Isaksson; [2024-02-21]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; undervisning utomhus; lärmiljö; lärande; fritidshem; möjligheter och hinder.;

  Sammanfattning : Då det råder brist på forskning om utomhuspedagogik inom fritidshem, är syftet med studien att undersöka hur lärare beskriver utomhuspedagogik som pedagogisk aktivitet inom fritidshem. För att få svar på syftet utgick vi från följande tre frågeställningar: Hur beskrivs och definieras utomhuspedagogik av lärare i fritidshem? Hur beskrivs arbetet med elevernas lärande vid utomhuspedagogiska aktiviteter? Vilka möjligheter och hinder talar lärare i fritidshem om vid utomhusaktiviteter? Studien har utgått från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer där sex stycken utbildade lärare i fritidshem har deltagit. LÄS MER

 2. 2. Cybersäkerhet i kommunala korridorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Anna Isaksson; Marcus Ragnarsson; [2024-01-22]
  Nyckelord :Cybersäkerhet; Cyberattack; AI; Digitalisering;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att få förståelse för existerande uppfattningar, strategier och hantering av cyberhot som den kommunala förvaltningen utsätts för i samband med den accelererande digitaliseringen samt utvecklingen av artificiell intelligens. Teori: Den teoretiska referensramen utgår ifrån fem teman: AI, trög förvaltning i accelererande omvärld, arbetsmetoder kopplat till cybersäkerhet, medvetenhet och förberedelse/kapacitet. LÄS MER

 3. 3. “Det ligger inte riktigt i rollen att du pratar” : en kvalitativ intervjustudie om allmänreportrars erfarenheter av att bevaka olycksplatser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Anna Isaksson; Olivia Birgander; [2023]
  Nyckelord :crisis; reporter; journalism; sensemaking; working environment; crisis coverage; trauma coverage.; Social Sciences;

  Sammanfattning : A reporter is often required to report from different types of accidents, and this could be traumatic experiences. At the same time, a journalist is the only person who operates at these scenes without professional training in meeting persons in a state of shock. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelser av interprofessionell samverkan inom primärvård : En kvalitativ intervjustudie.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Thalin; Malin Isaksson; [2022]
  Nyckelord :Distriktssköterskor; Interprofessionell samverkan; Personcentrerad vård; Primärvård; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primärvården förespråkar att arbeta mer interprofessionellt. För attuppnå en personcentrerad vård för patienter fordras interprofessionell samverkan.Tidigare studier belyser vikten av interprofessionell samverkan för patientensvårdkvalitet samt patientsäkerhet. LÄS MER

 5. 5. Vilket stöd i klassrummet använder lärare sig av ämnet matematik på högstadiet? : En analys av 7 typer av extra anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Malin Isaksson; Anna Edgren; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER