Sökning: "Anna Isberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Anna Isberg.

 1. 1. Utanverken - en oas mitt i staden : en enkätundersökning om upplevelsekaraktärer, kulturella ekosystemtjänster och utveckling i Utanverken, Kristianstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Julia Isberg; Anna Åkers; [2018]
  Nyckelord :Exploatering; Kristianstad; kulturella ekosystemtjänster; landskapsvetenskap; natur - och kulturvärden; upplevelsekaraktärer; urbana grönområden; Utanverken;

  Sammanfattning : I dagsläget finns ett stort behov av exploatering för nya bostäder och förtätning i många svenska städer. Bra boende - och livsmiljöer innefattar ofta en närhet till grönområden. Utanverken i Kristianstad, Skåne län, är ett grönområde med höga natur - och kulturvärden. LÄS MER

 2. 2. Ringspännen i Lund - Förändringar i materiell kultur i Norden under sen vikingatid och medeltid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Anna Isberg; [2017]
  Nyckelord :Ring brooches; Viking age; Middle ages; Lund; Scandinavia; Typology; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This essay concerns ring brooches in Lund from late Viking age and the Middle ages, 10th to 16th century. The purpose is first and foremost to typologize the ring brooches and to investigate the similarities and differences between them. LÄS MER

 3. 3. Sensorstyrd pumpterapi : En studie om effekt på glykerat hemoglobin vid Diabetes Mellitus typ 1

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Anna Isberg; [2016]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 1; glykerat hemoglobin; sensor augmented pump therapy; continuous glucose monitoring; effekt.;

  Sammanfattning : Introduktion Diabetes Mellitus typ 1 är en autoimmun sjukdom som så småningom leder till total insulinbrist vilket är livshotande. Insulinbristsjukdomen är kronisk och är i Sverige en av de vanligaste folksjukdomarna. I världen insjuknar i dagsläget flest antal i Sverige och Finland. LÄS MER

 4. 4. Trakasserier i arbetslivet : En kvantitativ studie om sambandet mellan trakasserier och självskattad (o)hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Anna Hedin; Madelen Isberg; [2016]
  Nyckelord :harassment; self-rated health; gender; trakasserier; diskriminering; arbetsliv; arbetslivet; orättvis behandling; självskattad hälsa; kön; män; kvinnor; manligt; kvinnligt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om en ökad upplevelse av trakasserier i arbetslivet ger en ökad självskattad (o) hälsa. Vidare undersöker studien eventuella skillnader mellan män och kvinnor. Studien genomfördes genom en internetbaserad enkät som skickades ut till 420 stycken medarbetare på en större organisation. LÄS MER

 5. 5. Det är inte bara snälla killar här - en intervjustudie om organisationers och myndigheters arbete med upprätthållandet av relationer mellan barn och deras frihetsberövade föräldrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Bolmér; Emmy Isberg; [2013]
  Nyckelord :incarcerated parents; relations; children; collaboration; labeling; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose with this study was to examine organizations and governments work and approach in maintaining relationships between children and their incarcerated parent. Today there is little understanding of these children’s experiences and there is not much research about the organizations and governments working with these questions. LÄS MER