Sökning: "Anna Järbur"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Järbur.

  1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av hur omvårdnaden påverkas av arbetsrelaterad stress

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Rebecca Fridsäll; Anna Järbur; [2020-08-06]
    Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; sjuksköterskor; patientsäkerhet; omvårdnad.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans kompetensområde innefattar att lindra lidande, förebyggasjukdom, främja och återställa hälsa, detta med fokus på att ge god omvårdnad. Högarbetsbelastning och brist på resurser har påverkat sjuksköterskan och arbetsrelaterad stressanses vara något som drabbar hälso- och sjukvården dagligen. LÄS MER