Sökning: "Anna Jacobs"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Jacobs.

 1. 1. Spårbilen kommer till stan : Om utformning och placering av ett nytt element i staden

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Anna Pettersson; [2010]
  Nyckelord :spårbil; Västerås; utformning; utformningsprinciper;

  Sammanfattning : Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) visar år efter år i sina granskningar att de transportpolitiska målen inte uppfylls av de idag etablerade trafikslagen. Det är därför mycket troligt att vi kommer få se nya transportslag inom kort. LÄS MER

 2. 2. Trygghet och säkerhet i 60-talets bostadsområden. Exemplet Dalbo i Växjö.

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering och byggteknik

  Författare :Anna Vindelman; [2001]
  Nyckelord :planering; Växjö; trygghet; säkerhet; miljonprogrammet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur man med hjälp av fysisk planering och gestaltning kan skapa förutsättningar för trygghet och säkerhet i 60-talens bostadsområden. Som ett exempelområde har Dalbo i Växjö använts. LÄS MER