Sökning: "Anna Jaeschke Israelsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Jaeschke Israelsson.

  1. 1. EQ i förskolan : Att arbeta praktiskt med barns sociala och emotionella kompetenser

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Anna Jaeschke Israelsson; Therese Qvist; [2011]
    Nyckelord :Utveckling och samspel;

    Sammanfattning : Syftet med detta utvecklingsarbete är att planera och genomföra olika övningar som har med EQ att göra, med en grupp barn i förskolan. Genom att göra detta vill vi lära oss mer om hur man kan arbeta praktiskt med EQ i en pedagogisk verksamhet. Syftet är även att fördjupa oss i vad begreppet EQ innebär. LÄS MER