Sökning: "Anna Jenelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Jenelius.

  1. 1. SOCIAL DELAKTIGHET I SKOLAN FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Anna Jenelius; Emma Holmström; [2021-06-07]
    Nyckelord :ADHD; social participation; social activities; school; Occupational therapy;

    Sammanfattning : Bakgrund Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) är en relativt vanlig diagnos, cirka fem procent av alla barn i Sverige har ADHD. Problem som kan förekomma vid diagnosen, kategoriseras till tre huvudområden: uppmärksamhetsstörning, överaktivitet och impulsivitet som kan skapa hinder i vardagen och i relationer med andra. LÄS MER