Sökning: "Anna Johansson Blomberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Johansson Blomberg.

 1. 1. Hur kan man vara en efterföljare till Kristus i ett polyteistiskt samhälle (1 Petr. 2:18-3:6)? : Om slavars och hustrurs underordningsproblematik

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anna Johansson Blomberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay examines how the author of 1 Peter exhorted Christ-believing slaves and wives in 1 Pet 2:18-3:6, a passage that invites questions about submission, questions that, in contemporary contexts, are oftentimes controversial. The essay also calls attention to the advantages and the complexities of understanding 2:18-3:6 relative to ancient Roman familial and hierarchical structures. LÄS MER

 2. 2. Rösten : som verktyg för den kvinnliga polisen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Erika Blomberg; Anna Johansson; [2007]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation;

  Sammanfattning : Syftet med den här rapporten är att belysa hur kvinnliga polisers röst kan inverka på dennes arbete. Syftet är även att uppmärksamma hur viktig rösten är och att det inte finns någon forskning eller något skrivet om röstanvändning i yrket som polis. Detta väckte vårt intresse när vi hade en röstlektion på polisutbildningen. LÄS MER