Sökning: "Anna Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 558 uppsatser innehållade orden Anna Johansson.

 1. 1. TikTok and Spotify Two Music Industry Giants A Qualitative Study About Platform Complementarity

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Anna Johansson; Estella Wesslau; [2022]
  Nyckelord :Platforms; Complementarity; Service-dominant logic; Music industry; Coopetition;

  Sammanfattning : Platforms have become increasingly important to many industries and the economy in general. Hitherto, most platform literature has focused on network externalities, suggesting a winner-takes-it-all scenario. LÄS MER

 2. 2. Hälsosamtalet mellan skolsköterskan och elever i årskurs fyra utifrån skolsköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Glisic; Anna Johansson Barath; [2022]
  Nyckelord :Nyckelord Elev; elevhälsa; hälsosamtal; skolsköterska; årskurs fyra.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Ohälsa bland barn och unga har ökat under de senaste åren och skolan är en betydelsefull plattform med möjlighet att identifiera elevers ohälsa i ett tidigt skede. Hälsosamtalet mellan skolsköterskan och eleven syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa hos eleven. LÄS MER

 3. 3. Gender Imbalance and Educational Investments in China

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Jessica Johansson; Anna Johnsson; [2022]
  Nyckelord :Sex Ratio; Education; One Child Policy; Marriage; Signaling;

  Sammanfattning : An unintended consequence of the One Child Policy, introduced in 1979, has been the increasing sex ratio imbalance in China. This has resulted in millions of excess males, facing difficulties in finding a spouse. LÄS MER

 4. 4. Att planera och utveckla landsbygden : En fallstudie av två landsbygdskommuner i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anna Johansson; [2022]
  Nyckelord :Rural planning; Rural development; Rural areas; Rural municipalities; Tourism; Landsbygdsplanering; Landsbygdsutveckling; Landsbygd; Landsbygdskommun; Besöksnäring;

  Sammanfattning : Det finns många olika typer av landsbygder och därmed olika förutsättningar för den kommunala planeringen och utvecklingsarbetet. Denna uppsats syftar därför till att undersöka hur två landsbygdskommuner med olika förutsättningar – med och utan dominerande besöksnäring – planerar och utvecklar sin landsbygd. LÄS MER

 5. 5. Spirits, Bath Houses & Music : A Qualitative Textual Analysis of the Music & Characters in Spirited Away

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Anna Johansson; Malin Wollin Persson; [2022]
  Nyckelord :Film Music; Characters; Spirited Away; Textual analysis; Multimodality; Neoformalism;

  Sammanfattning : This thesis delves into film music and how it can be used to shape and influence the viewer on different levels, as well as how the music in itself portrays a character. A qualitative textual analysis was used in order to get an answer to these questions. LÄS MER