Sökning: "Anna Jonasson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Anna Jonasson.

 1. 1. “YOUR OWN CONTRACT, A RESIDENCE, A HOME…THAT IS ALL VERY IMPORTANT FOR A PERSON”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Carty Linnér; Bisan Abdul-Razek; Anna Jonasson; [2020]
  Nyckelord :Authorities; ex-prisoners; ; housing; Kris; reintegration.;

  Sammanfattning : Ett stabilt boende är en grundläggande nödvändighet och en viktig förutsättning för att stärka individers välmående. En bostad är inte bara en plats för förvaring av ägodelar, utan är även nära sammankopplat med ett antal grundläggande “förmågor” som ger individer möjlighet att sköta sin hälsa och hygien, tillgodose sitt sömnbehov och upprätthålla ett socialt nätverk. LÄS MER

 2. 2. OTD as a KPI in PGGI-projects

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Anna Söderlund; Sanna Jonasson; [2019]
  Nyckelord :OTD; standardized milestones; instructions; status analysis; As-Is; To-Be.; leveranssäkerhet; standardiserade milstolpar; standarder; nuläge; börläge.;

  Sammanfattning : ABB Power Grids Grid Integration, PGGI, deliver substations to external customers, the performed work is done in project form and all the projects are being tracked by several Key Performance Indicators, KPI. In this Thesis work one KPI will be investigated, which is OTD. LÄS MER

 3. 3. Personers erfarenheter av att leva med fibromyalgi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Jonasson; Amanda Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Daily life; Experience; Fibromyalgia; Pain; Dagliga livet; Erfarenheter; Fibromyalgi; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är ett långvarigt diffust smärttillstånd som är vanligare hos kvinnor än hos män. Orsaken till fibromyalgi är oklar men de vanligaste symtomen är långvarig smärta och trötthet. Syndromet är svårt att definiera och tidskrävande att både diagnostisera och behandla. LÄS MER

 4. 4. Någons skräp kan bli en annans skatt : En kvalitativ studie om återvinning och återanvändning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna-Carin Bergkvist; Ulrika Jonasson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; hållbar utveckling; återvinna och återanvända.;

  Sammanfattning : Inledning Studien  handlar  om  hur  förskollärare  arbetar  med  hållbar  utveckling  i  den  pedagogiska verksamheten i förskolan samt hur de belyser och förmedlar hållbar utveckling för barn. Syfte Syftet med studien är att undersöka förskollärares syn på hållbar utveckling utifrån den sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionen samt hur de arbetar med hållbar utveckling, med fokus på återvinning och återanvändning, ur ett förskoleperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Larvterapins påverkan vid behandling av kroniska bensår : Litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Anna Mansell; Eva Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Larval therapy; nursing; leg ulcers; Larvterapi; omvårdnad; bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Larvterapi är en alternativ behandlingsmetod i bensårsläkning. Sårläkning med larver har förekommit i mer än 70 år men vid antibiotikans introduktion minskades användandet av larvterapi. Då det idag finns problem med antibiotikaresistens introducerades larvterapi åter. LÄS MER