Sökning: "Anna Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Anna Jonsson.

 1. 1. Måltidglädje - ett samarbete över gränserna En fallstudie om implementering av ett mellanmålskoncept i äldreomsorgen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emma Hopkins; Ida Jonsson; [2019-08-14]
  Nyckelord :aptit; matglädje; måltidsservice; undernäring; äldreomsorg mot äldre;

  Sammanfattning : Program: Kostekonomi med inriktning mot ledarskap.Nivå: GrundnivåHandledare: Cecilia Magnusson SporreExaminator: Anna PostAntal sidor: 40 (inklusive bilagor)Termin/år: VT2019... LÄS MER

 2. 2. Länsträdgårdsmästarnas inflytande på fruktodlingen i Södermanlands län 1891 – 1931

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anna-Lisa Jonsson; [2019-04-26]
  Nyckelord :Hushållningssällskapet; Länsträdgårdsmästare; Fruktodling; Hushållningsgillen; Fruktodlarföreningar; Södermanlands län;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 3. 3. Acceleratorers påverkan på samhällsentreprenörskap : En kvalitativ studie om samhällsentreprenörers process från idé till hållbar verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Jonsson; Anna Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Samhällsentreprenörskap; innovation; accelerator; social innovation;

  Sammanfattning : Kommersiellt entreprenörskap är den vanligaste formen av entreprenörskap, men under de senaste decennierna har samhällsentreprenörskap fått en mer betydande roll (Austin et al., 2006, s. 1). Mycket är ostuderat kring samhällsentreprenörskap, främst gällande processen att starta och utveckla samhällsorienterade företag (Martínez et al. LÄS MER

 4. 4. Konstruktionen av brottslingar i kriminalpolitiska program : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Patricia Jonsson-Lindberg; Anna Elers Zander; [2019]
  Nyckelord :constructions of culprits; criminal policy; critical discourse analysis; labelling theory; critical criminology; konstruktioner av brottslingar; kriminalpolitik; kritisk diskursanalys; stämplingsteori; kritisk kriminolog;

  Sammanfattning : Construction of culprits within criminal policy programs: A critical discourse analysis. The purpose of this study was to make visible discourses within criminal policy before the elections of 2018 through analysis of the established political parties ́ criminal policy programs. LÄS MER

 5. 5. Uppfostrar vi en icke-läsande generation? : - en undersökning om förskollärares syn på högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Saga Jonsson; Anna Sundin; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; språkutveckling; förskola; scaffolding;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att ta reda på hur förskollärare resonerar kring högläsning och sin egen roll i sammanhanget ur ett didaktiskt perspektiv. Vi ville undersöka hur högläsning genomförs, vilket lärande som sker och vilka faktorer som beaktas i val av barnlitteratur. LÄS MER