Sökning: "Anna Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden Anna Jonsson.

 1. 1. Den rullande livsstilen. En kvalitativ studie om identitetsskapande inom vanlife-kulturen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Jonsson; Mya Lawson; [2024-01-23]
  Nyckelord :vanlife; subkultur; konsumtion; identitetsskapande; consumer culture theory; minimalism; hållbarhet; marknadsföring;

  Sammanfattning : Vanlife är en subkultur som består av individer som väljer att bo eller resa i en van som de har byggt om till ett hem. Detta kan ses som ett alternativt levnadssätt jämfört med traditionella boenden och resesätt. Konsumtion sker inom vanlife-kulturen genom inköp av produkter till vanen och även genom allt som har med livsstilen att göra. LÄS MER

 2. 2. Från formulering till realisering : - Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbetes väg från dokument till konkret arbete

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anna Brannius; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to investigate the transition of the document “Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete” from theoretical guidelines to practical implementation. Another aspect of the essay involved an examination of how the concepts of knowledge, experience and religious experience were utilized within these guidelines and in the written plans of confirmation work across three parishes. LÄS MER

 3. 3. Det är väl klart man ska amma, eller? : Förstföderskors erfarenheter av amning och amningsstöd - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Jonsson; Anna West; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den psykosociala miljöns inverkan på patienters återhämtning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Jonsson; Victoria Kemp; [2023]
  Nyckelord :environment; general literature-overview; patients’ experiences; psychosocial; recovery; recovery process.; allmän litteraturöversikt; miljö; patienters erfarenheter; psykosocial; återhämtning; återhämtningsprocess.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier påvisar att fysisk miljö främjar patienters återhämtning vid utformning som en läkande miljö. Patienters erfarna trygghet, kontroll och välmående i en läkande miljö gynnar återhämtningen. LÄS MER

 5. 5. Best of both worlds? : Exploring how the employees perceive the hybrid solution in connection to group dynamics, motivation, and well-being

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anna Jonsson; Ellen Öman; [2023]
  Nyckelord :Motivation; Working from home; Remote work; Employee retention; Social Identity theory Group dynamics;

  Sammanfattning : The coronavirus was declared a health emergency in 2020, which led to many employers let their employees work from home to decrease the virus. After the restrictions regarding working from home were removed, some people continued to work from home for a few days a week and spent the other days at the office, which is today called the hybrid solution. LÄS MER