Sökning: "Anna Karin Karlström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Karin Karlström.

  1. 1. Kvinnors negativa upplevelser av bemötande på BB

    Magister-uppsats,

    Författare :Karin Annerljung; Anna Karlström; [2013-02-13]
    Nyckelord :BB-vård; bemötande; stöd;

    Sammanfattning : Bakgrund: Målsättningen med vård efter förlossningen (BB-vård) är att den nyblivna familjen ska få råd, stöd och medicinsk omvårdnad utifrån sina behov. Vårdrelationen kan vara stödjande när kompetens och visad omtanke skapar tillit mellan vårdare och patient. LÄS MER