Sökning: "Anna Karlberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Anna Karlberg.

 1. 1. Förutsättningar för att upprätta en klimatdeklaration : En fallstudie på ett mindre entreprenadbolag i Kronobergs län

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Karlberg; [2022]
  Nyckelord :klimatdeklaration; växthusgasutsläpp; byggsektorn;

  Sammanfattning : Sedan parisavtalet trädde i kraft 2016 har det ställts allt högre krav på att minska utsläppen av växthusgaser. Avtalet bidrog till att Sveriges regering 2018 införde ett klimatpolitiskt råd varshuvuduppgift är att arbeta mot att minska utsläppen av växthusgaser i samhället. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av råd och stöd givna av Special-BVC angående uppfödningssvårigheter hos barn

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Therese Karlberg; Anna Nordqvist; [2017]
  Nyckelord :Child Health Services; food intake difficulties; parental experiences; counselling; Barnhälsovård; uppfödningssvårigheter; föräldrars upplevelser; rådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att äta och därigenom tillgodogöra sig näring är av stor vikt för hälsa och tillfredsställande tillväxt. Flera faktorer påverkar ett barns matvanor och det finns ett flertal orsaker till uppfödningssvårigheter hos barn. Föräldrar till barn med uppfödningssvårigheter kan uppleva stress och oro. LÄS MER

 3. 3. Swedish hydropower : A literature study about Swedish hydropower, environmental impact and EU: s Water Framework Directive

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Anna Karlberg; [2015]
  Nyckelord :Swedish hydropower; Environmental impact; EU: s Water Framework Directive;

  Sammanfattning : In Sweden, EU: s Water Framework Directive led to an investigation that started in April 2012 by the Swedish government, called Vattenverksamhetsutredningen freely translated to "Water Activities Survey", with the purpose to investigate the Environmental Code’s rules concerning water activities and water plants. The survey is divided into 3 reports, two sub-reports and a final report. LÄS MER

 4. 4. Språk och minne – hinder eller verktyg? : En studie om pedagogers förhållningssätt till elever med språkstörning i lärandesituationer, med fokus på arbetsminne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Karlberg; [2015]
  Nyckelord :language impairment; working memory; policies; learning environment; scaffolding; artifacts.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to generate knowledge about how teachers relate to students with language impairment in learning situations, with particular focus on working memory. The questions are: What kind of knowledge do teachers have regarding language impairment and working memory?, What experience do teachers have regarding lack of working memory abilities among students with language impairment and which consequences do the teachers believe such defects may have for the students? and How can teachers create a learning environment that reduces the working memory demand for students with language impairment? A review of the field shows that there are gaps to fill regarding students with language impairment and working memory. LÄS MER

 5. 5. Klassrummet i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Anna Assarsson; Fanny Karlberg; [2014]
  Nyckelord :läroplanen; samhällskunskap; samhälle; ledare; ledarskap;

  Sammanfattning : Klassrummet i samhällskunskapUndervisning i samhällskunskap i grundskolans tidigare år .... LÄS MER