Sökning: "Anna Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 383 uppsatser innehållade orden Anna Karlsson.

 1. 1. Svensklärares erfarenheter av arbetssätt med skönlitteratur : En intervjustudie om läsintresse inom svenskämnet med inriktning mot högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska

  Författare :Anna Lantz; Jenny Karlsson; [2022]
  Nyckelord :läsintresse; motstånd till läsning; skönlitteratur; arbetssätt i undervisning; skönlitterär läsning; positiva upplevelser; motivation; högläsning; boksamtal; relaterbar läsning; filmatisering; transaktion; estetisk; efferent; sociokulturellt perspektiv; appropriering; mediering; scaffolding;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka svensklärares erfarenheter av arbetet med skönlitteratur i undervisningen och vilka didaktiska verktyg som kan tillämpas för att främja och bibehålla läsintresset hos högstadieelever. Syftet var också att få en förståelse för hur svensklärare kan vägleda högstadieelever i läsningen av skönlitteratur. LÄS MER

 2. 2. Legitimizing gambling businesses’ negative aspects in sustainability reports : A qualitative study of sustainability reports

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Carl Skeppstedt; Anna Karlsson; [2022]
  Nyckelord :gambling; controversial industries; communication; manipulation; sustainability reporting;

  Sammanfattning : Sustainability is a highly relevant and debated topic. More companies disclose sustainability information and in 2017 it became mandatory for larger companies in Sweden to prepare a sustainability report. Some industries are considered more or less socially accepted. LÄS MER

 3. 3. Sju förskollärares syn på den tredje pedagogen : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Anna Hansson Karlsson; Annika Liljegren; [2022]
  Nyckelord :förskola; den tredje pedagogen; miljöpsykologi.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur sju verksamma förskollärare resonerar kring den tredje pedagogen och hur den kan komma att påverka verksamheten. Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer utifrån en semistrukturerad intervjuguide. LÄS MER

 4. 4. Nätverk = Överlevnad? : En kvalitativ studie om småföretags nätverk och inkubatorns inverkan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Karlsson Cornelia; Birgersson Johanna; Persson Anna; [2022]
  Nyckelord :Incubator; small business; network; network structure; clusters; entrepreneurship; Inkubator; småföretag; nätverk; nätverksstruktur; kluster; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Småföretag har en väsentlig roll på Sveriges marknad där de tillför storaarbetsmöjligheter och står för hälften av Sveriges BNP. De står dock införutmaningar då de ofta brister på centrala kunskaper och resurser, och mångasmåföretag överlever endast ett fåtal år. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att hantera autonomi hos personer med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Karlsson Jenny; Anna Oliveira; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Living with dementia can affect a person's ability to exercise autonomy and can cause limitations such as making decisions. Despite this, autonomy is part of human rights and should never end. The nurse's task is to help the person maintain their autonomy for as long as possible. LÄS MER