Sökning: "Anna Kinberg Batra"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Anna Kinberg Batra.

 1. 1. Kvinnligt ledarskap i en värld av manliga ledare : En jämförande fallstudie mellan Margaret Thatchers och Anna Kinberg Batras politiska karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nelly Jenbrant; [2021]
  Nyckelord :Margaret Thatcher; Anna Kinberg Batra; Genuskontraktet; Könsmaktsordning; Kvinnligt politiskt ledarskap; Kvinnlig underrepresentation; Yvonne Hirdman; Jane S Jensen;

  Sammanfattning : This essay examines two different female political leaders' ways to top positions. Even though it is over a century since women received voting rights in both the United Kingdom and Sweden, quite few women leaders have reached top positions. LÄS MER

 2. 2. “Media’s war on women in politics?” : A quantitative content analysis of Swedish print media’s portrayal of Anna Kinberg Batra and Ulf Kristersson

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Siri Fuglstad; [2019]
  Nyckelord :Anna Kinberg Batra; Ulf Kristersson; Gender-biased media; Gender Equality; Quantitative Content Analysis;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to achieve a deeper understanding of how media portrays politicians and examine whether media is gender-biased. This is done by carrying out a case study within the Swedish context, which compares print media’s portrayal of the Moderate party’s former leader Anna Kinberg Batra with their current leader Ulf Kristersson. LÄS MER

 3. 3. "Same, same but different" - En kvalitativ text- och bildanalys av Anna Kinberg Batra och Fredrik Reinfeldts framställning i media under deras första år som partiledare för Moderaterna.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elsa Henriksdotter; Lovisa Vitus; [2018-09-07]
  Nyckelord :Anna Kinberg Batra; Fredrik Reinfeldt; Partiledare; Moderaterna Kroppens semiotik; Genus; Stereotyper; Framing; Visuell och Verbal retorik; Bildavstånd; Medial framställning; Dagstidning; Kvällstidning;

  Sammanfattning : In 2015, something extraordinary happens that has never happened before. The Swedish political party Moderaterna elect a female party leader for the first time in their political history. Anna Kinberg Batra becomes the new party leader who has to take over after the previous party leader Fredrik Reinfeldt. LÄS MER

 4. 4. DET OKROSSBARA GLASTAKET I SVENSK POLITIK? En kvalitativ studie om porträtteringen av svenska kvinnliga partiledare i media i samband med deras avgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Axman; Maja Frendin; [2018-02-12]
  Nyckelord :Gudrun Schyman; Mona Sahlin; Anna Kinberg Batra; kvinnlig politiker; partiledare; porträttering; avgång; könsstereotyper; textanalys; genus; politik; Aftonbladet; Svenska Dagbladet;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT 2017Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 46Antal ord: 15 985Nyckelord:Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska kvinnliga partiledare harporträtterats i svensk media i samband med deras avgångar och undersöka om det skett någon förändring över tid ur ett genusperspektiv.Teori: Medielogik, dagordningsteori, framing, genusteori. LÄS MER

 5. 5. Gestaltas kvinnor och män lika? : En kvalitativ innehållsanalys av gestaltningen av Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Afërdita Doroci; [2018]
  Nyckelord :Media; politics; framingtheory; gendertheory; Media; politik; gestaltningsteorin; genusteorin;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine articles from four major Swedish tabloids Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet recarding two swedish politicals, Anna Kinberg Batra and Håkan Juholt. The purpose was to see if there were any occurring differences and notions about the portraying of these politicials based on gender. LÄS MER