Sökning: "Anna Klackenberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Klackenberg.

 1. 1. Exploring the use of machine learning to validate country of origin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Louise Rundqvist; Anna Klackenberg; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jakten på Brand Equity : En studie om skillnader mellan heltid- och deltidsanställda i relation till en brandingstrategi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anna Törner; Hannah Wallström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De strukturomvandlingar på marknaden som uppstått till följd av globaliseringen, finansiella marknadens framväxt och den informationsteknologiska-revolutionen har inneburit att företag idag präglas av ett högre tempo och hårdare konkurrens. Detta har i sin tur inneburit att företagen blivit allt mer konkurrensmedvetna och anpassat sina verksamheter efter de nya förutsättningarna. LÄS MER