Sökning: "Anna Kullman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Kullman.

  1. 1. Begåvningsnivå och psykiska problem - en undersökning av en kohort tvångsvårdade flickor och kvinnor

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Anna Kullman; [2007]
    Nyckelord :Psykologi; Psychology; tvångsvård; personlighet; intelligens; compulsory care; intelligence; personality; Social Sciences;

    Sammanfattning : This study describes the intellectual ability of a cohort consisting of 120 young women in compulsory care at a SiS institution in Sweden, tested and analyzed between January 2001 and May 2005. The women have been tested with the intelligence tests WISC-III or WAIS-R, as well as the personality trait tests BCT, CMPS and SCL-90, and the personality disorder test SCID-II. LÄS MER