Sökning: "Anna Lääkkö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Lääkkö.

  1. 1. Journalisters syn på källkritik : en jämförelse av två generationer

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

    Författare :Catarina Zarazua Mujo; Anna Lääkkö; [2012]
    Nyckelord :källkritik; faktorer som påverkar det journalistiska innehållet; ålderskillnader på Internet; generationer; arbetsrutiner; sociala medier; blogg;

    Sammanfattning : Att sprida en nyhet, uppmärksamma händelser och personer är det journalistyrket handlar om. Nu är detta inte bara en självklarhet för just journalister utan vem som helst med tillgång till internet kan numera ”agera” journalist. LÄS MER