Sökning: "Anna Löfving"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Löfving.

 1. 1. Likvärdig bedömning - Lärare bedömer i historieämnet i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Korse; Anna Löfving; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Betygssystem; Historia; Historiedidaktik; Konstruktivism; Kunskapssyn; Lgr 11; Likvärdighet; Lpo 94; Mellanstadiet;

  Sammanfattning : Bedömning anses vara en svår uppgift i dagens skola. Kunskapskraven är uppbyggda med värdeord och ger därför utrymme för tolkning. I samband med införandet av Lgr 11 ställdes högre krav på en likvärdig betygssättning. LÄS MER

 2. 2. En tredelad arbetsmodell för att möjliggöra en utvecklad samverkan mellan förskola och hemmet : - Temaarbete, IKT – hemsida och dialogcafé

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Eriksson; Ellinor Löfving; [2014]
  Nyckelord :Tredelad arbetsmodell; IKT; barnperspektiv; samverkan; kommunikation;

  Sammanfattning : Detta är en rapport där arbetsprocessen för utformandet av en tredelad arbetsmodell beskrivs, vars syfte är att möjliggöra en utvecklad samverkan mellan förskola och hemmet. Barnperspektiv och samverkan ska ligga som grund för de tre delarna som är: temaarbete, IKT – hemsida och dialogcafé. De tre delarna bildar tillsammans en helhet. LÄS MER

 3. 3. Design and implementation of client to SIMbase

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Anna Chung; Micael Löfving; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företaget Tieto önskar en applikation som kan modellera upp funktionssekvenser och översätta dessa till systemtabeller i databasen. Projektet döptes till SIMPro och de olika delarna är SIMPro Visio (editor), SIMPro Compiler (kompilator) och SIMPro Viewer (viewer i TelSIMS). LÄS MER