Sökning: "Anna Löfving"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anna Löfving.

 1. 1. Kvinnlig och manlig representation i historieläromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Löfving; Victor Sellberg; [2019]
  Nyckelord :Genus; Historia; Jämställdhet; Kvinnor; Läromedel; Skola; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att undersöka forskning om kvinnors och mäns representation i historieläromedel. Vår frågeställning är: Vad säger forskningen om representationen av kvinnor och män inom historieläromedlen? Vi har sökt i olika databaser för att hitta framförallt forskningsbaserade artiklar, böcker och rapporter för att finna svar på vår frågeställning. LÄS MER

 2. 2. Reversibelt körfält. En applikation på Göteborgs busslinjetrafik

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Anna Abelsson; Lina Dahlberg; Rebecca Eliasson; Anders Garberg Löfving; Malin Ericsson; [2015]
  Nyckelord :Reversibelt körfält; reversibelt busskörfält; busslinjetrafik; bussprioritering; trafiksäkerhet; rusningstrafik; framkomlighet; restid; försening; vänstersväng.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En tredelad arbetsmodell för att möjliggöra en utvecklad samverkan mellan förskola och hemmet : - Temaarbete, IKT – hemsida och dialogcafé

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Eriksson; Ellinor Löfving; [2014]
  Nyckelord :Tredelad arbetsmodell; IKT; barnperspektiv; samverkan; kommunikation;

  Sammanfattning : Detta är en rapport där arbetsprocessen för utformandet av en tredelad arbetsmodell beskrivs, vars syfte är att möjliggöra en utvecklad samverkan mellan förskola och hemmet. Barnperspektiv och samverkan ska ligga som grund för de tre delarna som är: temaarbete, IKT – hemsida och dialogcafé. De tre delarna bildar tillsammans en helhet. LÄS MER

 4. 4. Design and implementation of client to SIMbase

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Anna Chung; Micael Löfving; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företaget Tieto önskar en applikation som kan modellera upp funktionssekvenser och översätta dessa till systemtabeller i databasen. Projektet döptes till SIMPro och de olika delarna är SIMPro Visio (editor), SIMPro Compiler (kompilator) och SIMPro Viewer (viewer i TelSIMS). LÄS MER