Sökning: "Anna Lönnberg Stafström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Lönnberg Stafström.

  1. 1. Ska vi börja med och snacka lite om det så kallade näthatet kanske? : En samtalsanalytisk studie om en podcast och en tvodd

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Anna Lönnberg Stafström; [2015]
    Nyckelord :samtalsanalys; podcast; tvodd; uppbackning; samtidigt tal; talutrymme; initiativ;

    Sammanfattning : I denna uppsats genomför jag en samtalsanalys på två samtal med samma samtalsdeltagare, ett ur en podcast och ett ur en tvodd. Podcasten som analyseras heter Moa&Matilda och tvodden heter Tvodd med Moa och Matilda. De drivs båda av Moa de Bruin och Matilda Magnisson. LÄS MER