Sökning: "Anna Löthgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Löthgren.

  1. 1. Vuxnas upplevelser av förändringar i det vardagliga livet vid multipel skleros: En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Anna Löthgren; Sanna Persson; [2019]
    Nyckelord :Multipel skleros; upplevelse; diagnos; förändring;

    Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros är en kronisk sjukdom som ofta debuterar i ung ålder. Sjukdomsförloppet är varierande och präglas av oförutsägbarhet, vilket kan upplevas påfrestande för den drabbade individen. LÄS MER