Sökning: "Anna Lagerberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Lagerberg.

  1. 1. Polisens vapenhantering : Ur ett trygghetsperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Anna Hallqvist; Eva Lagerberg; Tarja Makkonen; [2005]
    Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Vapen mm;

    Sammanfattning : Svensk polis blir starkt kritiserade och uppmärksammade i media för incidenter där vapen är inblandade. Vi har läst flertalet artiklar där polisens bristfälliga vapenhantering och resultat vid kompetensprov kritiserats. LÄS MER