Sökning: "Anna Le"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Anna Le.

 1. 1. Les thèmes de l’amitié et de la solidarité dans La vie devant soi de Romain Gary (Émile Ajar) et Kiffe, kiffe demain de Faïza Guène

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Anna-Karin Widhagen; [2020]
  Nyckelord :Friendship; love; solidarity; Émile Ajar; Romain Gary; Faïza Guène; Amitié; amour; solidarité; Émile Ajar; Romain Gary; Faïza Guène;

  Sammanfattning : Dans ce mmoire, nous tudions comment les thmes de l?amiti et de la solidarit sont reprsents dans les romans La vie devant soi (1975) de Romain Gary (mile Ajar) et Kiffe, kiffe demain (2004) de Faza Gune. Dans la notion d?amiti, nous incluons galement l?amour qui existe entre les membres d'une famille. LÄS MER

 2. 2. Sur le chemin de l'équivalence : Stratégies de traduction de textes économiques

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Anna Gunilla Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Economie; journalisme; traduction; équivalence; stratégie; champ sémantique; chaîne de collocations; informatique; anglicismes;

  Sammanfattning : The focus of this paper has been to study the strategies that can be applied to translation of economic texts from French to Swedish. The study has been carried out on two journalistic texts written by the Swiss journalist Julie Zaugg. LÄS MER

 3. 3. För att du inte ska gå vilse. Om översättningen av tempus och aspekt i en roman av Patrick Modiano

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Linn Apelmo; [2019]
  Nyckelord :aspekt; tempus; aktionsart; imparfait; passé simple; Patrick Modiano; översättning; jämförande grammatik; franska; svenska; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks översättningen av de franska dåtidstempusen passé simple och imparfait till svenska med fokus på aspekt och stil. Uppsatsen är en fallstudie av romanen Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier av Patrick Modiano och den svenska översättningen För att du inte ska gå vilse i kvarteret gjord av Anna Säflund-Orstadius. LÄS MER

 4. 4. Målspråksanvändning i främmandespråksklassrummet på gymnasiet : Ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anna Wikman; [2016]
  Nyckelord :Främmandespråksundervisning; franska; kvalitativ metod; kodväxling; självuppfattning; klassrumsklimat;

  Sammanfattning : According to the new curriculum that was applied in 2011, foreign languages in Swedish upper secondary/high schools should essentially be taught in the target language. However, many teachers, given that they find the students struggling to keep up with such education, consider themselves trapped between two opposing demands. LÄS MER

 5. 5. Rastverksamhet : Fritidslärares verktyg för att skapa mening och trygghet tillsammans med barnen

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning; Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Anna Arebo; Elisabet Svan; [2016]
  Nyckelord :rastverksamhet; rastaktivitet; fritidslärare; barn; rörelse; konflikt; lärande; le;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att skapa kunskap om vad rastverksamhet kan bidra till utifrån fritidslärares erfarenheter. Rastverksamhet har blivit allt vanligare med tiden och vi ville undersöka hur det kommer sig att det blivit så populärt och vad syftet med rastaktiviteter är. LÄS MER