Sökning: "Anna Leandersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Leandersson.

 1. 1. Studenters attityder till användande av alkohol och narkotika

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna Daggenstedt; Erica Leandersson; [2014]
  Nyckelord :Alkohol; attityder; droger; livsstil; narkotika; studenter; studentliv; studentområde;

  Sammanfattning : Bakgrund/syfte: Det har visats att studenters alkohol-och narkotikakonsumtion ökat de senaste åren. Studenter har visats ha en större potential till att få ett alkohol- och narkotikamissbruk. Syftet med denna studie var att belysa studenters attityder till användandet av alkohol och narkotika. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogens roll i särskolan : uppdrag, utbildning och kompetens

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jenny Almkvist; Anna Leandersson; [2011]
  Nyckelord :gymnasiesärskolan; kompetens; specialpedagogik; särskolan; utbildning; uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagogens yrkesroll i särskolan ser ut. Vi harutgått från frågeställningar kring specialpedagogens uppdrag och utbildning, slutligen har viundersökt hur den specialpedagogiska kompetensen tas tillvara i särskolan. Ilitteraturgenomgången presenteras först ämnesområdet specialpedagogik. LÄS MER