Sökning: "Anna Ledin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Ledin.

 1. 1. "Den förbjudna frukten har mognat" : En studie av rapporteringen kring Rysslands livsmedelsembargo i en rysk dagstidning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ryska

  Författare :Marie Långström; [2016]
  Nyckelord :Russian food embargo; textual analysis; Rossiyskaya Gazeta; frame analysis; The Media in Russia; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore how the consequences of Russias food embargo on the EU, USA, Canada, Australia and Norway from 2014 is depicted in the government owned newpaper Rossiyskaya Gazeta. This is done by means of a qualitative textual analysis according to professors Lennart Hellspong and Per Ledin, complemented by Russian linguistic research. LÄS MER

 2. 2. Skriftbruket hos två elever på yrkesförberedande program: En skriftetnografisk undersökning

  Master-uppsats,

  Författare :Rebecca Zimmermann; [2011]
  Nyckelord :Vardagligt skriftbruk; skriftbruk; skriftbruksdag; skrifthändelser; skriftkompetenser; skriftkultur; skriftsamlingspunkter; läs- och skrivvanor; det nya textsamhället;

  Sammanfattning : This essay elucidates upper secondary students’ literacy practices, (literacy events, literacy competencies and literacy culture) during a typical day, with focus on the daily literacy practices. A literacy ethnographic study conducted in the environment which participants naturally are, at home, at school and in leisure. LÄS MER

 3. 3. Hungrig systemtekniker sökes : En studie om relationen mellan sändare och mottagare i platsannonser

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Anna Zedig; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : English title: "Motivated system technician wanted" A study of the relationship between two parts in job advertisements". The purpose of this study is to describe the linguistics of job advertisements. LÄS MER