Sökning: "Anna Lena Åkesson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Lena Åkesson.

 1. 1. Varför specialpedagog i förskolan? En studie kring förskollärarnas syn på behovet av specialpedagog i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna-Lena Rundström; [2012-10-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ta reda på förskollärarnas syn på behov, användning och relevans av specialpedagogiska kunskaper och specialpedagoger i förskolan samt hur förskol-lärare tar tillvara på specialpedagogisk kunskap i nuet. • Under vilka former ges det specialpedagogiska stödet?• Hur ser förskollärarna på behovet av specialpedagogisk kunskap i förskolan?• På vilket sätt anser förskollärarna att den specialpedagogiska kunskapen tas tillvara på i förskolan?• Hur hanterar förskollärarna svårigheter som barn uppvisar. LÄS MER

 2. 2. Feberkramper hos barn - Sjuksköterskans preventiva arbete / Children with febrile seizures - The nurse’s preventive work

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Petersen; Lena Åkesson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Febrile seizures are common in childhood. When a child is stricken with febrile seizures it is not only the child that is suffering, in fact the whole family is affected. There are different ways to prevent recurrence of febrile seizures, such as use of different drugs. LÄS MER

 3. 3. Vilket val gör företag gällande periodiseringsfonder? : En undersökning om vilka faktorer som påvekar beslutet

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Lena Abrahamsson; Isau Tsehaye; Anna Åkesson; [2006]
  Nyckelord :Agentteorin; Positive Accounting Theory; Periodiseringsfonder; redovisningsval; bokslutspolitik;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Det finns olika valmöjligheter inom redovisning. Vilket val man gör styrs av vilket resultat man önskar visa. LÄS MER