Sökning: "Anna Lena Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Anna Lena Eriksson.

 1. 1. Förskoleklass : Från social bro till en del av kunskapstrappan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Andersson; Lena Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Förskoleklass; utbildningsreformer; skolutveckling; läsundervisning; skrivundervisning;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie bygger på empiri från 12 intervjuer fördelade på lika många förskollärare i förskoleklass, lärare i åk1 och speciallärare med yrkeserfarenhet inom läs- och skrivundervisning. Vår avsikt var att ta reda på informanternas uppfattningar om skriftspråksundervisningens innehåll och specialpedagogiskt stöd samt om genomförda och kommande reformer i förskoleklass. LÄS MER

 2. 2. "Som eld och vatten" : En studie om hur Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ gestaltas av politiska kommentatorer i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sophia Alhammar; Anna Bäckman; [2015]
  Nyckelord :Supervalår; Feministiskt initiativ; Sverigedemokraterna; politisk kommentator; gestaltningsmakt;

  Sammanfattning : År 2014 kan beskrivas med ordet supervalår. Detta år stod valet till Europaparlamentet och till Sveriges Riksdag, Kommun och Landsting på den samhälleliga agendan. Politiska kommentatorer är en utmäkande grupp journalister på framväxt som sällan studeras inom medieforskning. LÄS MER

 3. 3. Lek + matematik = lustfyllt lärande : Att använda styrd lek som pedagogiskt verktyg i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Eriksson; Eva-Lena Hellmark; [2013]
  Nyckelord :Lärande; matematik; pedagogiskt verktyg; styrd lek.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur styrd lek används som pedagogiskt verktyg i undervisning, i synnerhet i matematikundervisning, i förskoleklass och år 2. Ett ytterligare syfte är att få en inblick i hur lärare i förskoleklass och år 2 ser på styrd lek som pedagogiskt verktyg samt att studera skillnader mellan de olika årskurserna gällande användandet av styrd lek i matematikundervisning. LÄS MER

 4. 4. Handledarens stödjande arbete i APL-uppgifterna för åk 1 : Med fokus på elevens lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna-Lena Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Assessment; diploma goals; grad; intended course learning outcome; knowledge requirements; knowledge; learning; subject syllabus; supervisor; upper secondary and workplace-based learning; Arbetsplatsförlagt lärande APL ; bedömning; betyg; examens mål; gymnasiearbete; handle-dare; kunskap; kunskapskrav; kursmål; lärande och ämnesplan.;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine the supervisor’s view on the structure and content of the tasks given to students during their vocational training. The investigation could be of help for teachers when devising new vocational training tasks. The study is based upon qualitative interviews with five supervisors, all of whom work at preschools. LÄS MER

 5. 5. Elever med Aspergers Syndrom : En studie om hur den traditionella skolan, respektive specialskolan arbetar med elever som har Aspergers Syndrom.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna-Lena Eriksson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the report was to compare the differences between a special needs school and a more traditional school when it comes to working with children with Aspergers syndrome. Furthermore I wanted to find out the differences in resources when it comes to helping these children. LÄS MER