Sökning: "Anna Lena Nyrén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Lena Nyrén.

  1. 1. Den betydelsefulla högläsningen : Hur ser förskollärare på högläsning som en del i det pedagogiska arbetet?

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL; Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

    Författare :Anna-Lena Nyrén; Sofie Holgersson; [2014]
    Nyckelord :Högläsning; Förskola; Förskollärare; Språkstimulans; Boksamtal;

    Sammanfattning : Syftet med vår undersökning har varit att undersöka hur högläsning kan användas i det pedagogiska arbetet i förskolan och hur förskollärare i den aktuella studien tänker om högläsningen som en språkstimulerande aktivitet. Vi har använt oss av följande frågeställningar: Hur kan högläsning användas i det pedagogiska arbetet i förskolan? Vilka föreställningar kan pedagoger i förskolan ha om högläsning som en språkstimulerande aktivitet? För att få svar på dessa frågor har vi använt oss av en kvalitativ metod. LÄS MER