Sökning: "Anna Lena Sandström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Lena Sandström.

  1. 1. " : ..hennes tankars finaste vibrationer." Upplevelsen av verken A House for Edwin Denby, Uppbrottet och Hur skulle det gå om alla gjorde så?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

    Författare :Johanna Nilsson; []
    Nyckelord :Bildanalys; Upplevelsebegreppet; Konstpedagogik; Perceptionsteori;

    Sammanfattning : Att möta konst kan ske på många olika sätt och skapa många olika känslor. Upplevelsen är ett centralt begrepp i konsten och det är det som jag i den här uppsatsen har fokuserat på. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika perspektiv och erfarenheter påverkar ens konstupplevelse. LÄS MER