Sökning: "Anna Lena Sjöström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Lena Sjöström.

  1. 1. Sårbar bedömning, Bedömning för lärande i samband med bedömning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Eva Tunemalm Östin; Anna-Lena Sjöström; [2016]
    Nyckelord :bedömning; språkstörning; språklig sårbarhet; kollegialt lärande;

    Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Sjöström, Anna-Lena och Tunemalm Östin, Eva (2016), Sårbar bedömning, Bedömning för lärande i samband med språkstörning. Speciallärarprogrammet, Fakulteten för Lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER