Sökning: "Anna Lennartsson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Anna Lennartsson.

 1. 1. Inkluderande stadsutveckling : Förståelser och metoder inom kommunal planering

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anna Lennartsson; [2019]
  Nyckelord :inclusion; mixing; cohesion; citizen participation; municipal planning; inkludering; stadsutveckling; blandning; sammanhållning; medborgardeltagande; kommunal planering;

  Sammanfattning : Att främja jämlikhet och goda sociala förhållanden får allt mer fokus i stadsutvecklingssammanhang. Forskning visar att det finns stora skillnader i sociala förutsättningar mellan olika stadsdelar, där sämre utbud av service, arbetsplatser och sociala nätverk ofta förekommer i stadsdelar där befolkningen har begränsade ekonomiska resurser. LÄS MER

 2. 2. "Det är hela tiden..." : En studie om förskollärares uppfattningar om undervsining i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anna Nilsson; Emmy Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av vårdhunden : En litteraturstudie om hur vårdhunden kan påverka patienters ångest

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anna Lennartsson; Emma Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Vårdhund; patient; distraktion; ångest; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns en kunskapsbrist inom vården om diagnostisering och behandling av ångest. Ångest beskrivs som en av Sveriges folksjukdomar och 25 % av befolkningen drabbas någon gång i sitt liv av ångest, som generellt kan innebär ett lidande. LÄS MER

 4. 4. Situationell analys av säkerhet och trygghet på Jakobsbergs station

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anna Lennartsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transit environments are a big part of everyday life in big cities. But these environments also offer special conditions for crime and perceived safety, partly because they gather many people in the same place. This thesis aims to find out how the physical design of a place can affect crime and perceived safety. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan glukos–fruktos sirap och sackaros avseende viktutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Evelina Lennartsson; Ida Engholm Ekman; [2015-08-04]
  Nyckelord :glukos; fruktos; sirap; sackaros; viktutveckling; jämförelse; glukos-fruktos;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition Abstract Title: Comparison of high fructose corn syrup and sucrose on development of bodyweight Author: Evelina Lennartsson, Ida Engholm Ekman Supervisor: Frode Slinde Examiner: Anna Winkvist Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTS Type of paper: Bachelor`s thesis on clinical nutrition, 15 hp Date: April 8, 2015Background: The prevalence of obesity has increased in Sweden and the diet is an important factor in this development. Sugar is one component of the diet, which in large quantities can lead to an excessive energy intake and weight gain. LÄS MER