Sökning: "Anna Lennartsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Anna Lennartsson.

 1. 1. Inkluderande stadsutveckling : Förståelser och metoder inom kommunal planering

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anna Lennartsson; [2019]
  Nyckelord :inclusion; mixing; cohesion; citizen participation; municipal planning; inkludering; stadsutveckling; blandning; sammanhållning; medborgardeltagande; kommunal planering;

  Sammanfattning : Att främja jämlikhet och goda sociala förhållanden får allt mer fokus i stadsutvecklingssammanhang. Forskning visar att det finns stora skillnader i sociala förutsättningar mellan olika stadsdelar, där sämre utbud av service, arbetsplatser och sociala nätverk ofta förekommer i stadsdelar där befolkningen har begränsade ekonomiska resurser. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av bemötandet i vården vid endometrios : En kvalitativ metod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärandeHögskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärandeHögskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Eigert; Amanda Lennartsson; [2019]
  Nyckelord :Bemötande; Endometrios; Hälsa; Kvinna; Vårdlidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom där livmoderslemhinnan växer på annan plats än i livmodern och drabbar ca 10-15%av kvinnorna i fertil ålder. Kvinnorna som söker vården drabbas olika av bemötandet Sjukvården skyller på psykisk ohälsa eller att det är normalt att ha menssmärta, när detta fortsätter så leder det ett vårdlidande för kvinnorna. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av bemötandet i vården vid endometrios : En kvalitativ metod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Eigert; Amanada Lennartsson; [2019]
  Nyckelord :endometrios; bemötande; hälsa; kvinna; vård; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom där livmoderslemhinnan växer på annan plats än i livmodern och drabbarca 10-15% av alla kvinnor i fertil ålder. Kvinnor som söker vård drabbas olika av bemötandet. LÄS MER

 4. 4. "Det är hela tiden..." : En studie om förskollärares uppfattningar om undervsining i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anna Nilsson; Emmy Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av vårdhunden : En litteraturstudie om hur vårdhunden kan påverka patienters ångest

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anna Lennartsson; Emma Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Vårdhund; patient; distraktion; ångest; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns en kunskapsbrist inom vården om diagnostisering och behandling av ångest. Ångest beskrivs som en av Sveriges folksjukdomar och 25 % av befolkningen drabbas någon gång i sitt liv av ångest, som generellt kan innebär ett lidande. LÄS MER