Sökning: "Anna Leo"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Anna Leo.

 1. 1. Erfarenheter av rapportering på akutrummet hos sjuksköterskor verksamma på akutmottagning och ambulans i Sverige. En enkätstudie.

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Järleros; Anna Leo; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Movement patterns of lions (Panthera leo) in an East African conservancy : avoiding conflict

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Haglund; [2017]
  Nyckelord :lions; activity patterns; conservancy; moon phase; depredation;

  Sammanfattning : The conflict between wildlife, particularly predators, and humans is one of the main reasons for the rapid decline of predator populations. In Kenya, lions (Panthera leo) are a major threat to livestock and humans living around the wildlife conservancies. LÄS MER

 3. 3. Regnbågsfamiljer i bilderböcker : En text- och bildanalys om hur homosexuella föräldrar skildras i fyra bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Sofia Leo; Anna Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Childern’s litterature; picture book; family structures; focalisation; heterosexual; homosexual; norm; rainbow family; Barnlitteratur; bilderbok; familjekonstellationer; fokalisering; heterosexuell; homosexuell; norm; regnbågsfamilj;

  Sammanfattning : This analysis concerns four picture books that in different ways address the topic of children in rainbow families. The purpose of the study is to analyse how rainbow families are portrayed in the picture books by the authors and illustrators. In carrying out the analysis, we assess how the texts and pictures are used to depict the families. LÄS MER

 4. 4. Två dagar senare ... En uppsats om helgens guldkant

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anna Härdig; Leo Parkosidis; [2015-02-11]
  Nyckelord :mode; stilistisk analys; strukturell analys; kvalitativ innehållsanalys; journalistik; Spoon; Göteborgs-Posten; Två Dagar; journalism; qualitative content analysis; structural analysis; stylistic analysis; fashion;

  Sammanfattning : About a year ago, Göteborgs-Posten, one of Sweden's largest daily newspapers, decided it was unprofitable to continue producing their feature-style weekend magazine, Två Dagar. Standing at a crossroads,not wanting to stop producing the weekend magazine altogether, they decided to outsource. LÄS MER

 5. 5. Färg och gestik i Sankta Anna-altarskåpet från Skånela kyrka i Uppsala Domkyrka

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Leo Bergman; [2014]
  Nyckelord :Saint Anne; Skånela church; flemish altarpiece; netherlandish altarpiece; Uppsala Cathedral; Mary’s mother; semiotics; low iconography; high iconography; Jan van Coninxlo; Jan Borman; color analysis; late middle ages; Anna Selbdritt; rhetoric; Lena Liepe; Mia Åkestam; Sankta Anna; Skånela kyrka; flandriska altarskåp; nederländsk altartavla; Uppsala Domkyrka; Marias mor; bildsemiotik; lågikonografi; högikonografi; Jan van Coninxlo; Jan Borman; färganalys; senmedeltiden; Anna-själv-tredje; retorik; Lena Liepe; Mia Åkestam;

  Sammanfattning : Syfte med uppsatsen har varit att undersöka färgens och gestikens påverkan på altarskåpets iscensättning av berättelserna och därmed även budskapet. Uppsatsen har ett bildsemiotiskt perspektiv som en utgångspunkt. LÄS MER