Sökning: "Anna Levén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Levén.

 1. 1. Effekten av fysisk aktivitet på exekutivafunktioner hos barn med ADHD : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Henning Larsson Müller; Anna-Sara Laurén; [2017]
  Nyckelord :ADHD; barn; effekt; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Exekutiva nedsättningar som koncentrationssvårigheter, problem medimpulskontroll och arbetsminne hos barn med ADHD kan innebära svårigheter medskolarbete och vardagssysslor på ett normativt sätt. Låg självkänsla, lägre skolprestationoch uppvisade symtom på depression är påvisat bland barn med ADHD. LÄS MER

 2. 2. Ett författarskap i akademins gränsland : Stallmästare Johan Leven Ekelunds efterlämnade manuskript

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Backman; [2015]
  Nyckelord :Equestrian history; riding manuals; manuscripts; object research; material culture studies; network studies; giftgiving; Hippologisk kulturhistoria; veterinärmedicinhistoria; handskrifter; föremålsundersökning; materiell kultur; nätverksstudier;

  Sammanfattning : Uppsala University Library owns eight volumes of manuscripts attributed to the academy equerry Johan Leven Ekelund (c.1701−1775). In this thesis, I apply methods from the field of material culture studies in order to establish which of the volumes that formed the donation from Leven to the library mentioned in his will. LÄS MER