Sökning: "Anna Lideskog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Lideskog.

  1. 1. Det svåra tjänstemötet : En studie om skadereglerares hantering av dysfunktionellt kundbeteende i tjänstemötet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Rebecca Härgestam; Anna Lideskog; [2014]
    Nyckelord :Dysfunktionellt kundbeteende; försäkringsbranschen; skadereglerare; kundbeteende; internutbildning; krishantering; kommunikation; tjänstemöte;

    Sammanfattning : Kunder som beter sig dysfunktionellt i tjänstemötet har fått en allt större plats inom forskningen, där vissa forskare har motsatt sig den vedertagna utgångspunkten att kunden alltid beter sig rationellt i mötet med företag. Forskning har också visat att dysfunktionella kundbeteenden kan medföra ökad stressnivå för kundkontaktpersonalen som blir utsatta för det och även leda till utbrändhet. LÄS MER