Sökning: "Anna Liljefors"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Liljefors.

 1. 1. Matematikångest och audio : Ljud och musikens möjliga lugnande effekt hos universitetsstudenter

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anna Liljefors; [2022]
  Nyckelord :matematik; matematikångest; lugnande musik; new age; naturljud;

  Sammanfattning : Studien undersökte huruvida naturljud och lugnande musik i new age-genren kunde reducera matematikångest hos universitetsstudenter genom ett digitalt medium. Syftet med undersökningen var också att jämföra dessa med varandra. LÄS MER

 2. 2. Musikaliska klichéer i digitala spel : En undersökning om hur klichéer i spelmusik påverkar perception av miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Bergström; Anna Liljefors; [2021]
  Nyckelord :Datorspel; musik; klichéer; spelmiljöer;

  Sammanfattning : Undersökningens mål var att reda på huruvida musikaliska klichéer kan påverka människors perception av olika miljöer. Information om klichéer och musikaliska element från barocken, kinesisk musik, och afrikansk musik samt annan relevant forskning användes som arbetets bakgrund. LÄS MER