Sökning: "Anna Lindéus"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Lindéus.

 1. 1. Early detection and recommendation of higher precision in treatment of late blight in potato crops by using drone photos

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Anna Lindéus; [2018]
  Nyckelord :Bayesian network; Decision Support systems; Drone photo; Late blight; Potato; Precision Agriculture; Remote sensing; Risk classification model; Risk prediction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis an evaluation was performed for the potential use of drone photos in Decision Support System (DSS) to detect outbreak of late blight and provide recommend treatment with fungicides. Late blight is a common crop infection on potato in Sweden. A DSS with and without information from drones were developed in three steps. LÄS MER

 2. 2. Utsatthet och stöd på boenden för ensamkommande barn och unga - en studie om upplevelser utifrån boendeform och kön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anna Lindeus; Marie Sjöström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att beskriva ensamkommande barn och ungas upplevelse av stöd och utsatthet utifrån boendeform och kön. Vidare är syftet att skapa en förståelse för hur eventuella skillnader i upplevelse uppkommit med hjälp av ekologiskt perspektiv, symbolisk interaktionism och genus. LÄS MER