Sökning: "Anna Lindau"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Lindau.

 1. 1. Hur påverkas nedskräpningsbeteende? Positiva och negativa budskap mot fimpnedskräpning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anna Lindau; [2019]
  Nyckelord :nedskräpning; nedskräpningsbeteende; cigarettfimp; fimp; antinedskräpningsbudskap; prompt; uppmanande budskap; evaluative tone; skräpgrad; randomiserad experimentell metod; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Various research and initiatives are being done to decrease the amount of litter in our environment. The most common type of litter found in our parks, cities and on our beaches is plastic, where cigarette butts are one of the most common subcategories. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklarlagens tillämpningsområde : En analys av kommersiell fastighetsförmedling med utgångpunkt i Svea hovrätts mål nr B 4377-14

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Christine Brinck; Johanna Lindau; Anna Kjellström; [2015]
  Nyckelord :Estate Agents Act; business law; brokerage right; commercial real estate agency; estate agent; business broker; B no. 4377-14; Fastighetsmäklarlagen; affärsrätt; mäklarrätt; kommersiell fastighetsförmedling; fastighetsmäklare; företagsmäklare; B nr 4377-14;

  Sammanfattning : I skrivande stund föreligger viss oklarhet vad gäller fastighetmäklarlagens (2011:666) tillämpningsområde. I ett avgörande från Svea hovrätt[1] har problematiken kring huruvida fastighetsmäklarlagens bestämmelser är tillämpliga på kommersiella fastighetsförmedlingar konkretiserats. LÄS MER

 3. 3. Ett arbetssätt som passar alla - en intervjustudie med pedagoger som arbetar med elever som har primära koncentrationssvårigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Maria Brink; Anna Lindau; Carola Ranerup; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Alla pedagoger möter någon gång elever som har primära koncentrationssvårigheter. Många står frågande och söker efter ett förhållningssätt för att kunna hantera dessa elever. Syftet med den här studien var att undersöka hur pedagoger arbetar med elever, som har primära koncentrationssvårigheter och är utåtagerande. LÄS MER