Sökning: "Anna Linde"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Anna Linde.

 1. 1. Språkbarriärer i matematikämnet för elever med utländsk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :David Nergelius; Anna Linde Andersson; [2019]
  Nyckelord :Läsförståelse; matematikundervisning; mångkulturellt klassrum; svenska som andraspråk; utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt uppmärksammas och problematiseras språkbarriärer i matematikundervisningen för elever med utländsk bakgrund. Läsförståelse och matematikkunskap hos elever med utländsk bakgrund sammankopplas med fäste i erfarenheter, forskning och statistik. LÄS MER

 2. 2. En Superdiagnos : Språklig granskning av hur offentliga individer konstruerar fram en egen bild av ADHD

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Linde; [2019]
  Nyckelord :ADHD-konstruktioner; diskursanalys; diskurspsykologi; subjektsposition; tolkningsrepertoar; identitet; kollektiva identiteter; yrkesidentitet; influencer;

  Sammanfattning : Arbetet lyfter fram olika framställningar av Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD. För att visa hur konstruktioner byggs upp kommer utgångspunkten vara att granska hur språket i framställningarna används. LÄS MER

 3. 3. "Kan vi sända det live?" : En studie om livetrenden bland webbaserade tidningar – publikens efterfrågan i jämförelse med redaktionernas utbud

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Anna Linde; Hanna Ek Lilja; [2018]
  Nyckelord :Aftonbladet; användarforskning; livesändning; Mittmedia; nyhetsvärdering; medielogik; receptionsforskning;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger till största del på en kvantitativ publikundersökning, vars syfte är att undersöka en mindre grupp (Stockholmsbor i åldern cirka 20–40 år) av mediepubliken och deras inställning till och åsikter om livesändningar på webben. Som ett komplement till publikundersökningen intervjuas en chef och en reporter på nyhetsredaktionerna bakom Aftonbladet och Nynäshamns Posten. LÄS MER

 4. 4. "Det går inte att ha transungdomar här" : En kvalitativ studie om hur SiS personals föreställningar om genus och sexualitet ges uttryck på de särskilda ungdomshemmen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Anna Linde; [2018]
  Nyckelord :SiS; fantasmatisk logic; tvångsvård; genus;

  Sammanfattning : Abstract The study was based on seven interviews with staff members who worked or is working within the compulsory care on the States institutionalboards (SiS) special juvenile homes. The aim was to examine how staff members from SiS uses their fantasies about gender and sexuality and how their fantasies are given expression in relation to the adolescents currently living in the special juvenile homes. LÄS MER

 5. 5. “Alla följer och alla ‘likear’” : En kvalitativ studie om hur Instagramanvändning hos företag påverkar dess anställda

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Anna Linde; Josefin Hellqvist; [2016]
  Nyckelord :sociala medier; Instagram; företagskultur; intervjuer; researrangör; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : This study aims to examine how a businesses' use of the social media platform Instagram can affect the way their employees perceive their own ability to contribute within the business and interact with colleagues, which may affect the companies organizational culture. This study has been conducted through empirical research collected from interviews held with employees of a travel agency which actively uses Instagram. LÄS MER