Sökning: "Anna Linde"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Anna Linde.

 1. 1. Uppvisat matematiskt innehåll i relation till uttrycksformernas möjligheter och begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Roxana Domasneanu; Anna Linde Andersson; [2020]
  Nyckelord :geometri; matematik; muntlig kommunikation; skriftlig kommunikation; uttrycksformer;

  Sammanfattning : I detta arbete åskådliggörs det matematiska innehåll elever visar i muntliga respektive skriftliga situationer samt uttrycksformernas roller i dessa. Likheter och skillnader kartläggs med en jämförelse mellan muntliga och skriftliga situationer. LÄS MER

 2. 2. Språkbarriärer i matematikämnet för elever med utländsk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :David Nergelius; Anna Linde Andersson; [2019]
  Nyckelord :Läsförståelse; matematikundervisning; mångkulturellt klassrum; svenska som andraspråk; utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt uppmärksammas och problematiseras språkbarriärer i matematikundervisningen för elever med utländsk bakgrund. Läsförståelse och matematikkunskap hos elever med utländsk bakgrund sammankopplas med fäste i erfarenheter, forskning och statistik. LÄS MER

 3. 3. En Superdiagnos : Språklig granskning av hur offentliga individer konstruerar fram en egen bild av ADHD

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Linde; [2019]
  Nyckelord :ADHD-konstruktioner; diskursanalys; diskurspsykologi; subjektsposition; tolkningsrepertoar; identitet; kollektiva identiteter; yrkesidentitet; influencer;

  Sammanfattning : Arbetet lyfter fram olika framställningar av Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD. För att visa hur konstruktioner byggs upp kommer utgångspunkten vara att granska hur språket i framställningarna används. LÄS MER

 4. 4. RING MIG : En enkätundersökning om vårdavdelningssjuksköterskans upplevelse av att konsultera en mobil intensivvårdsgrupp

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Bergsten; Hanna Linde; [2019]
  Nyckelord :MIG; mobil intensivvårdsgrupp; sjuksköterska; intensivvård; lidande; enkätstudie;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att mobila intensivvårdsgrupper (MIG eller MIG-team) kan förebygga och minska antal akuta larm, hjärtstopp och mortalitet bland patienter som vårdas på sjukhus. MIG-team har också bidragit till att arbetsmiljön för vårdavdelningssjuksköterskor har förbättrats och att de erhåller stöd i omhändertagandet av akut sjuka patienter tidigare. LÄS MER

 5. 5. Amongst Victims and Perpetrators - A Study of Ex-Combatants' Re-Integration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Linde; [2018]
  Nyckelord :Ex-Combatants; Transitional Justice; DDR; Trauma; Re-Integration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the complicated process of re-integrating ex-combatants back into a post-conflict society following their dismissal from the army. To do so, the study explores the relationship between Disarmament, Demobilization and Re-Integration (DDR), and the fields of Transitional Justice and Trauma Theory, in order to develop a more holistic theoretical framework for re-integration. LÄS MER