Sökning: "Anna Linderholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Linderholm.

 1. 1. Damhandbollens år : Jämställdhetsfrågan inom Värmlands Handbollsförbund under 1980-talet

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Rebecca Linderholm; [2020]
  Nyckelord :Idrott; Idrottsstyrelse; styrelse; genus; historia;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om könsstrukturen inom Värmlands handbollsförbunds styrelse under 1980-talet. Arbetet har främst genomförts genom granskning av verksamhetsberättelser och styrelsedokument. LÄS MER

 2. 2. Kulturell inverkan pa uppfattning av auktoritet : en jamforelse mellan studenter pa Karlstads och Alicantes universitet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Anna Linderholm; [2008]
  Nyckelord :auktoritet; kulturella skillnader;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka vilka egenskaper chefer besitter som bäst kommer motiverar nästagenerations anställda att följa chefers order och beslut och hur detta påverkas av kulturellafaktorer. För att uppnå detta syfte har en enkätundersökning utförts bland studenter på ettuniversitet i Sverige och ett i Spanien, mer specifikt Karlstads och Alicantes universitet. LÄS MER